ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1. Verkoper: 2424FIT BV, gevestigd op Spijkse Kweldijk 39, 4212 CZ Spijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58059393, en BTW-nummer NL 852855072 B01.

1.2. Klant: De persoon die een aankoop doet bij de Verkoper op de website www.hetritmevaneten.nl.

1.3. Product: Het boek “Het ritme van eten” dat wordt verkocht via de website van de Verkoper.

2. Bestellingen

2.1. Door een bestelling te plaatsen op de website www.hetritmevaneten.nl, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld doormiddel van een link bij het plaatsen van de bestelling. Na het aanvinken van de link verklaart de Klant dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

2.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien er vermoedens zijn van fraude, onjuiste informatie of andere inbreuken op deze voorwaarden.

3. Prijs en betaling

3.1. De prijs van het Product wordt vermeld op de website van de Verkoper en kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

3.2. Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden die op de website van de Verkoper worden vermeld.

3.3. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4. Levering

De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

4.1. Zodra de betaling is ontvangen worden Producten uiterlijk binnen drie werkdagen verzonden.

4.2. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste afleverinformatie.

4.3. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen of verlies van Producten als gevolg van onjuiste informatie.

5. Retourbeleid

5.1. Binnen 14 dagen na de totstandkoming van de aankoop heeft Klant het recht om de aankoop te herroepen, zonder opgave van reden. De Verkoper mag de Klant vragen naar de reden, maar niet verplichten tot opgave van reden.

5.2 De in 5.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van verkoop.

5.3. Het Product kan worden geretourneerd binnen 14 dagen na ontvangst, op voorwaarde dat het Product in ongeopende en onbeschadigde staat is. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Klant.

5.4 Binnen 14 dagen na retourontvangst van het Product wordt het gerestitueerde bedrag terugbetaald aan de Klant.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Product, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, blijven eigendom van de Verkoper.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van het Product.

7.2. De totale aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het Product.

8. Geschillen

8.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2. In geval van een geschil tussen de Verkoper en de Klant, zullen beide partijen proberen om het geschil in onderling overleg op te lossen. Als een minnelijke schikking niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats van de Klant.

Privacy
We vragen je persoonsgegevens, zoals je voor-en achternaam en adresgegevens wanneer je boeken in de webwinkel koopt. Deze gegevens worden opgenomen in ons bestand zolang nodig is. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om je te informeren over de status van je bestelling, het verzenden van de bestelling en de factuur. Je kunt op de website aanvinken of je eventueel meer informatie wilt ontvangen.

Disclaimer
De informatie is bedoeld om inzicht te geven en te inspireren en kan een medisch (voedings)advies niet vervangen. Raadpleeg hiervoor een arts of diëtist.

Wij hebben de uiterste zorg besteed aan het verzamelen van wetenschappelijke, accurate en up-to-date informatie. Mocht er toch een fout zijn ingeslopen, dan vinden wij het fijn als je ons laat weten op info@hetritmevaneten.nl We kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van dit boek of schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie.

September 2023